‘Vrij’ Vaderland ten oorlog

                     

Veurne
De Panne
Alveringem

Overal in België zuchtten de burgers onder het juk van de Duitse bezetting. Toch was er een stukje grondgebied dat in Wereldoorlog I niet bezet was: het onafhankelijk België, gelegen achter de IJzer. Van hieruit slaagde Albert I, koning der Belgen erin stand te houden.
Hoe, dat vertellen wij u in deze excursie. De militaire strategie van de opperbevelhebber van het leger, de koning Albert I, komt aan bod. U komt van alles te weten over de rol van het Belgische koningshuis in de eerste wereldoorlog. U bezoekt de plaatsen waar het Hoofdkwartier van het Belgische leger was gevestigd, vóór en na januari 2015. En u doet tal van beklijvende indrukken op over het leven achter front. Ook vertellen wij u het verhaal van de groei van het Vlaams bewustzijn. De Frontbeweging heeft immers haar roots in Alveringem.

De excursie 'Vrij' Vaderland ten oorlog vindt plaats elke 1e zaterdag en 3zaterdag van de maand en op verzoek.