Excursies op maat

Voor de excursies op maat past Vera on Tour onderstaande werkwijze toe.

Keuze van thema 
De klant heeft de keuze uit de volgende thema’s:

Wereldoorlog I in de Westhoek
Wereldoorlog I in de Westkust
Oorlog in de Westkust / Westhoek:  Wereldoorlog I en Wereldoorlog II

Desgewenst overlegt de klant met Vera on Tour over de keuze van het thema van de excursie.
Regelmatig doet Vera on Tour ook nieuwe voorstellen voor excursies. Zie hiervoor deze webpagina.

Doelgroep en inhoud excursie
Vera  on Tour inventariseert de kenmerken van de doelgroep en de inhoudelijke wensen van de klant, op basis van de keuze van de klant. Zij  geeft  advies inzake  historische, geografische, culturele en natuurlijke aspecten  van de excursie.

Praktische wensen 
Vera  on Tour  inventariseert de praktische wensen  van de klant inzake de excursie.

Programma en tijdsplanning 
Vera on Tour werkt de inhoudelijke en praktische wensen van de klant uit tot een afwissend en voor de doelgroep aantrekkelijk programma  met een realistische tijdsplanning.

Kostprijs excursie
Samen met het programma en de tijdsplanning brengt Vera on Tour een kostprijs uit, waarin alle wensen van de klant op een transparante wijze financieel zijn vertaald.  Hierin zijn groepsvoordelen, kortingsmogelijkheden en speciale prijzen verwerkt. 

Contract
Indien de klant en Vera on Tour het eens zijn over de inhoud, praktische aspecten, prijs en planning van de excursie, worden alle afspraken  in een contract vastgelegd. Het contract wordt  door beide partijen ondertekend.

Kwalificaties van Vera on Tour
Vera Kicken is in het bezit van het diploma leraar, behaald  via  de  specifieke leraren opleiding (SLO) maatschappijwetenschappen en filosofie, (KUL). De activiteiten van Vera on Tour worden  erkend door het Vlaams Departement Onderwijs en Vorming en het Vlaams Departement van Werk en Sociale Economie.