Residentiële werkprojecten

Doelgroep
Vlaanderen: leerlingen van de 3e graad van aso tso bso kso en tko
Nederland: leerlingen 5e en 6e jaar vwo en 5e havo en 5e en 6e mbo

Tijdsduur van de werkprojecten 
Geopteerd wordt voor werkprojecten van 5 effectieve studiedagen, van 8 effectieve uren (60 minuten) per dag: ochtend 3 uren les, middag 3 uren les en in de avond 2 uren les/vrije tijd.

Voorwaarden
De werkprojecten zijn geïntegreerde werk projecten (GWP) die passen in het leerplan.

De werkprojecten bieden leerlingen de gelegenheid unieke leerervaringen op te doen met een meervoudige relevantie voor hun persoonlijke ontwikkeling. In concreto: multimedia, geschiedenis WOI, burgerzin en gemeenschapsdenken, bezinning, sociale vaardigheden, creatieve vaardigheden, communicatievaardigheden, e.a.

Keuze uit de volgende 4 Geïntegreerde Werk Projecten:
1 Video over WOI

2 PowerPoint Presentatie over WOI
3 Fotopresentatie over WOI
4 Website over verdraagzaamheid en solidariteit

Alle producten kunnen worden meegenomen naar de deelnemende scholen opdat deze ook als lesstof in andere klasgroepen kunnen worden gebruikt.