Tour de Diksmuide en Koekelare

Diksmuide
Keiem
Koekelare
Vladslo

Op 18 oktober 1914 begint rond Diksmuide de IJzerslag. Deze veldslag betekende het einde van de bewegingsoorlog en het begin van een vier jaar durende loopgravenoorlog.

Het Belgisch leger stond opgesteld vanaf Nieuwpoort tot iets ten noorden van Ieper. Meer zuidelijk lagen de Britse en de Franse legers tegenover de Duitsers. De frontsector ter hoogte van Diksmuide was een van de gevaarlijkste plaatsen van het Belgische front.

Naarmate de oorlog  vorderde, maakt het Belgische patriottisme plaats voor het Vlaams nationalisme. De IJzertoren in Diksmuide is een herdenkingsmonument voor de Vlaamse gesneuvelden van de eerste wereldoorlog. Tegelijkertijd staat de toren  symbool voor de aan het IJzerfront ontstane wil tot meer politieke verzelfstandiging van Vlaanderen.
U volgt met ons een tour  van oorlog, kunst en verzet en politiek.  Op het programma staan onder meer de geheel vernieuwde Dodengang in Kaaskerke, de vernieuwde site  Lange Max te Koekelare en de sites van Käthe Kollwitz. 

De Excursie Tour de Diksmuide en Koekelare vindt plaats elke 3e zaterdag van de maand en op verzoek.